10 Soruda 9001

 

 1. ISO 9000 nedir?

 

      ISO (Uluslararası Standardizasyon Örgütü) ’nün Kalite Yönetim Sistemi Standartları ailesidir. Belgelendirilebilir tek ISO 9000 standardı, ISO 9001:2015 olup, diğer tüm belgeler (9002,9003 veya 9001:1994 gibi) 2015 yılı itibariyle tamamen geçersizdir. Günümüz itibari ile geçerli olan ISO 9001:2015 belgesidir.

 

 1. ISO 9001:2015 Belgesi olan firmaları ne gibi bir süreç beklemektedir?

 

ISO 9001:2015 Standardına göre belgeleri olan firmaların belgeleri standart yenileninceye ve belge üzerindeki geçerlilik tarihi süresi sonuna kadar geçerlidir.

 

 1. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’ nin içeriği nedir?

 

Firma;

 1. Belgeye hak kazanmak için, Kalite Yönetim Sistemi uygulamak ve belgelendirme denetimine girip, bu uygulamayı etkin olarak sürdürdüğünü kanıtlamak zorundadır.
 2. Kalite Yönetim Sistemi için firma, tüm faaliyetlerinin (satın alma, müşteri ilişkileri, tasarım, üretim, kalite kontrol, satış ve pazarlama, personel yönetimi vb.) nasıl yapıldığını, kimler tarafından uygulandığını, kontrol ve onay mercilerini, nerede, hangi kaynaklarla yürütüldüğünü ve nasıl iyileştirileceğini yazılı hale getirmelidir
 3. Yazılanları uygulamalıdır.
 4. İlgili kayıtları tutmalıdır.

 

 1. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi nasıl uygulanır?

 

 1. İlgili firma çalışanlarına ISO 9001:2015 maddeleri ve nasıl uygulanacağı ile ilgili eğitimler verilmeli,
 2. Uygulama dokümanları ( İş ve görev tanımları, yazılı prosedürler ve talimatlar, iş akış şemaları, el kitapları gibi) hazırlanmalı,
 3. Üst yönetim onayıyla uygulamaya konulmalı, tutulan kayıtlar üzerinden veri analizi yapılarak faaliyetlerin iyileştirilmesi, verimlilik artışının ve maliyetlerin azaltılması sağlanmalıdır.
 4. Oluşturulan iç denetim mekanizması, sistemin işlerliğini kontrol etmelidir.
 5. Sistemin etkin bir şekilde uygulamaya konulması sonrasında, belgelendirme denetimi yapılarak, K.Y.S. belgelendirilir.

 

 1. Denetim nasıl olur?

 

      Belgelendirme kuruluşu denetçisi, firmanın ISO 9001:2015 uygulamasını kontrol eder ve majör bir hata bulamazsa belge çıkarılmasına karar verir. Orijinal belge ise denetlemeden sonraki 1 ay içinde teslim edilir.

 

 1. Denetim sonucu firma denetimi geçemezse süreç nasıl devam eder?

 

Denetimde majör hatalar bulunup, firma belge almaya hak kazanamazsa; majör hatalar firmaya denetim raporu ile bildirilir. Firma bu hataların düzeltilmesini gerçekleştirir, tekrar belgelendirme firmasından tetkik ister ve takip denetimine girer.

 

 1. Firma, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi için hangi kaynakları ayırmalıdır?

 

 1. Firma yönetimi, bir ‘yönetim kalite temsilcisi’ atamalıdır.
 2. Eğitimler için her ana süreçten birer çalışan tahsis etmelidir. (Örneğin, 1 kişi operasyondan, 1 kişi idari hizmetlerden, 1 kişi satın alma-pazarlama v.b. faaliyetlerden)
 3. Sistemin uygulanması için gerekli altyapı kaynakları oluşturulmalıdır.

 

 

 

 

 1. Avantajları nelerdir?

 

 1. Kurumsallaştırır ve şirket kültürünü doğurur
 2. Organizasyon içinde ve müşteriler gözünde güven tesisini sağlar
 3. Ulusal ve uluslararası pazarda tanınmışlık ve ticari her platformda kabul edilebilirlik sağlar.
 4. Firmalarda planlama ve iç iletişim sistemlerini geliştirerek, maliyetleri azaltır, karlılığı maksimize eder.
 5. Tüm yatırımın maksimum 1,5–2 sene zarfında geri kazanıldığı istatistiksel olarak kanıtlanmıştır.
 6. Kaliteyi yönetmek için etkinliği kanıtlanmış bir sistemidir.
 7. Devlet ihalelerinde yeterlilik kazandırır.

 

 1. Ne kadar zamanda ve ne kadar maliyetle yapılır?

 

       Bir ISO 9001:2015 projesinin ortalama süresi 3–4 ay ile sınırlıdır, ancak uygun koşullarda bu süre kısaltılabilir veya koşulların uygun olmaması sebebi ile bu süre daha da uzayabilir. Maliyetler ise firma büyüklüğüne, faaliyet alanına ve çalışan sayısına  göre değişmektedir.

 

 1. Belge Geçerlilik süresi ne kadardır?

 

Belge Geçerlilik süresi 3 yıldır. Her yıl geçerliliğinin devamı için gözetim denetimleri gerçekleştirilir.3 yılın sonunda tekrar belgelendirme denetimi gerçekleştirilir ve belge yenilenir.

 

 

 

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz!