CE Nedir ?

CE Harfleri Fransızca “Conformité Européenné”, İngilizce “Conformity of Europe”, Türkçe “Avrupa””ya Uygunluk” sözcüklerini temsil etmektedir . 

1995 yılı başından itibaren çoğunluğu zorunlu olmamakla beraber, AB””ye ithal edilecek ürünlerde AB normlarına uygunluk ifadesi olan CE işareti aranmaya başlanmıştır. Bu işaret, ürünün direktiflerce belirlenen şartlara uygun olarak üretildiğini ve pazara sürüldüğünü belirtir.  
CE İşareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir. İlgili direktif bu temel gereklerden bir kısmının veya tamamının karşılanmasına yönelik olabilir. Bunun yanısıra, CE İşaretini gerektiren direktiflerin bazıları güvenlikten farklı boyutlarla (örneğin; elektromanyetik uyumluluk, enerji verimliliği gibi) da ilgili olabilmektedir. 
Yeni yaklaşım direktifleri kapsamına giren ürünlere iliştirilmesi zorunludur.İmalatçı tarafından ürünün üzerine vurulan CE işareti Avrupa Birliği içindeki ülkelerde ve sınırlar arasında pasaport görevi görmektedir. Saklanan, korunan, sorulduğunda resmi makamlara verilen bir uygunluk taahhüdüdür. CE işareti resmi bir işaret olup, bütün AB ülkelerinde geçerlidir. CE markası imalatçı tarafından vurulan bir marka olup, kalite markası veya garanti belgesi değildir. Şayet bir ürün CE ile markalanmış ise, AB direktiflerine göre üretildiği kanaati ile bu ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımına ve pazarlanmasına izin verir. Yakın bir gelecekte EU””ya ihraç edilen her ürünün CE markalı olması şartı aranacaktır.
 
CE İŞARETİNİN FAYDALARI;

  • Malları serbest dolaştırmak
  • Teknik engelleri kaldırmak
  • Teknik mevzuatı ortak hale getirmek
  • Ürünün Güvenlik, Sağlık, Çevre ile ilgili ulusal ve uluslar arası standartlara göre imal edildiğinin güvencesini vermek
  • Tüketicinin korunması
  • Kullanıcıya güven vermek

CE İŞARETİ İLİŞTİRİLMESİ ZORUNLU OLAN ÜRÜN GRUPLARI NELERDİR ?

1-Alçak Gerilim Cihazları
2-Basit Basınçlı Kaplar
3-Oyuncaklar
4-Inşaat Malzemeleri
5-Elektromanyetik Uyumluluk
6-Makineler
7-Kişisel Koruyucu Donanımlar
8-Otomatik Olmayan Tartı Aletleri
9-Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar
10-Tıbbi Cihazlar
11-In Vitro Diagnostik Tıbbi Cihazlar
12-Gaz Yakan Aletler
13-Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gerekleri
14-Sivil Kullanım Için Patlayıcılar
15-Potansiyel Olarak Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar
16-Asansörler
17-Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular Ve Bunların Kombinasyonları Için Enerji Verimlilik Gerekleri Direktifi
18-Basınçlı Ekipmanlar
19-Telekomünikasyon Terminal Cihazları Ve Uydu Yer Istasyonları, 
20-Gezi Amaçlı Tekneler
21-Radyo Ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları
22.Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar 
23-Floresan lambalarda enerji etkinliği
24- Ambalajlama ve Atıkları
25-Yüksek Hızlı Ray Sistemleri
26-Normal Hızlı Ray Sistemleri
27-Denizcilik Ekipmanları
28-Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar