HACCP – ISO 22000

HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi)-ISO 22000 Gıda güvenliği risklerinin yönetimi ve giderilmesi ile ilgili uluslararası tanınan bir sistemdir.Yiyecek, içecek sunumu (catering) ve paketleme firmaları dahil “tarladan sofraya” gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsayan bir Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin şartlarını tanımlar.Gıda maddeleri üretimi ile dağıtımını yapan tüm firmalar için zorunlu hale gelmektedir.
 Bu sistemin uygulanması, tüketicilerin tükettikleri ürünlerin sağlıklı ve güvenli olduklarından emin olmalarını sağlar. Gıda maddelerinin, kaynakları ve proses teknikleri sürekli olarak değişim göstermektedir. 
Buna bağlı olarak gıdaların üretiminde değişik aşamalarda ortaya çıkan tehlikeler, sektörün tümünü ciddi olarak etkileyebilir. HACCP, risklerin belirlenmesi ve ilgili önlemlerin alınması için sistematik bir yaklaşımdır. Diğer yönetim sistemleri ile birlikte uygulanabilir.
Üreticiden tüketiciye kadar uzanan zincirde her kesimi tümüyle etkileyen gıda kökenli salgın, zehirlenme, bozulma vb. olumsuzluklar, endüstriyel kalite sistemindeki hijyen sorunlarından kaynaklanmaktadır. 

Bu nedenle üretimden-tüketime risk oluşturabilen her bir parametrenin ürünler bazında ayrı ayrı belirlenip, bu noktaların incelenmesiyle sorunların giderilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. “Kritik kontrol noktaları”nın belirlenmesi riskin azaltılmasını, dolayısıyla da tehlikenin engellenmesini sağlayacaktır. Böylece, olayların teknik ve sosyo-ekonomik boyutlarıyla ele alındığı yeni bir bakış açısı geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. 

Güvenli gıda alımı için sürekli artan bir müşteri talebi bulunması, ülkeler tarafından birçok Gıda Güvenliği Standartlarının geliştirilmesine yol açmıştır ve artan sayıda ulusal standartlar karışıklığa neden olmuştur. Sonuç olarak uluslararası bir uyumluluğa ihtiyaç vardır ve ISO 22000:2005 ile bu ihtiyacı karşılamak hedeflenmiştir.
Bu yönetim aracı, birinci kademe üreticiden, ürün üreticileri, yem üreticileri, tüm gıda üreticileri, ambalaj malzemesi üreticileri, hammadde veya katkı maddeleri üreticileri, temizlik ve sanitasyon ajanları üreticileri, imalatçılar, depocular ve taşımacılara, toptancılara, perakendecilere ve gıda hizmeti verenlere kadar herkes tarafından kullanılabilen, uluslar arası tanınan bir sistem olmasına ek olarak, baştan başa bütün gıda endüstrisinin kullanabileceği ortak bir dil sağlamaktadır.

HACCP – ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI;

– Ürünün pazarlama gücünü arttırarak, Avrupa Birliği içinde ve dışında ticaret kolaylığı sağlar. 
– Pazarda güven ve rekabet gücünü arttırır.
– Spesifikasyon,yasal mevzuat ve kanunlarla uyum içinde olduğunuzu kanıtlar.
– Fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik riskleri ortadan kaldırarak, güvenli gıda üretimini sağlar 
– Gıda güvenliği problemlerinin çözümü için harcanacak ekonomik ve zaman kaybını önler 
– Müşteri güveninin ve memnuniyetinin sağlar.
– Problemleri tespit etmek ve çözmek için sistematik bir yaklaşım
– Düzeltici yerine önleyici metodlar kullanımı ürün kayıplarını engeller. 
– Maliyetleri azaltır, karlılığı arttırır. 
– Tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturma sağlar
– Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak verir 
– Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlar.