OHSAS – TS 18001

OHSAS 18001 İşçi sağlığı ve iş güvenliği standardıdır. İşyerlerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkenlerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

OHSAS 18001  Yönetim Sistemi politika oluşturma, organizasyon yapısı, risk analizi, performans ölçümü, denetleme, periyodik durum değerlendirme  gibi alt başlıklardan oluşmaktadır.

OHSAS 18001 Yönetim Sistemi yaşayan bir süreçtir. Sürekli iyileştirmeyi, her düzeydeki çalışanların tam katılımını amaçlamaktadır.

İster üretim isterse hizmet sektöründe olun işinizi çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirmeniz kanunlarca zorunludur. OHSAS 18001, bu zorunluluğu yerine getirmenize yardımcı olacak yeni tetkik edilebilir ve uluslararası bir standarttır.

OHSAS – TS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI;

  1. İşin ve işçiler için risklerin belirlenmesi ve kontrolü
  2. Yasalara ve mevzuata uyum
  3. Hizmette ve üründe Aksamaların azalması
  4. Üretim kaybının azalması
  5. Üretim maliyetlerinde azalma
  6. Çalışanların bilinçlendirilmesi ve motivasyonu
  7. İş kazaları riskinde azalma
  8. Kazalara ve sağlık bozulmasına bağlı maddi ve manevi kayıpların azalması
  9. Yasal ceza riskinin azalması